3D lichaamsscanner

3D lichaamsscanner: beeld je dat eens in!

Twee keer per jaar organiseert InnoSportLab de Tongelreep een dag waarop zwemtalenten van top tot teen gemeten worden. Niet zonder reden. Lichaamskarakteristieken hebben immers een grote invloed op de sportprestatie en de vooruitgang van een zwemmer of zwemster. Tot nu werden lichaamsmaten gemeten met een simpele, doch veelgebruikte antropometrie-set. Het nadeel hiervan is dat de metingen veel tijd kosten. Wat als er een oplossing is voor dit probleem? Dan zou InnoSportLab de Tongelreep natuurlijk een van de eersten zijn om dit te testen! Opnieuw was InnoSportLab de Tongelreep in staat om een innovatie om te toveren tot een bruikbaar item in de zwemwereld: de draagbare 3D lichaamsscanner.

De 3D lichaamsscanner

Laten we beginnen met de positieve kant van de 3D lichaamsscanner. Een groot voordeel is dat de 3D lichaamsscanner in staat is om alles te meten in (relatief) korte tijd. Op deze manier zou InnoSportLab de Tongelreep waardevolle informatie in handen kunnen krijgen m.b.t. de invloed van lichaamskarakteristieken op de ontwikkeling van onze zwemtalenten.

Een tweede voordeel is dat we in staat zijn om lichaamsvolume en doorsnedes te bepalen. Bijvoorbeeld, een 3D scanner zou informatie kunnen geven over het frontale oppervlakte van de zwemmer, wat een belangrijke factor is met het oog op waterweerstand. De 3D scanner zou daarom naast antropometriemetingen, misschien zelfs ook gebruikt kunnen worden voor techniektraining!

Een ander voordeel is dat een 3D scan in theorie minder gevoelig is voor meetfouten dan de ouderwetse antropometrie-set. Er lijkt immers weinig ruimte voor misinterpretatie van de metingen.

Toch is er altijd een ͚maar͛. Een van de problemen met nieuwe technologie, is dat we nog niet zeker weten in hoeverre de metingen accuraat en betrouwbaar zijn. Om er zeker van te zijn dat de 3D lichaamsscanner ook daadwerkelijk meet wat we willen meten, zijn er verschillende testjes uitgevoerd door de onderzoekers van InnoSportLab de Tongelreep. Is er een verschil in lichaamsbouw gemeten met de 3D-scanner of de antropometrie-set? En is de 3D lichaamsscanner constant en betrouwbaar in zijn metingen?

Het onderzoek

Alhoewel het concept 3D scannen relatief nieuw is, zijn er toch al enkele studies die de validiteit van deze scanners hebben onderzocht. De resultaten van de desbetreffende studies waren echter niet bepaald eensgezind. Daarom heeft InnoSportLab de Tongelreep ervoor gekozen om het heft in eigen handen te nemen.

De testen werden uitgevoerd op zowel een pop, als echte personen. Waar de resultaten van de metingen op de pop zeer positief waren, bleken de resultaten van de metingen op personen van een mindere kwaliteit. Op een pop kunnen bepaalde meetlocaties eenvoudig aangegeven worden. Op personen gaat dit wat lastiger en worden bijvoorbeeld botpunten normaal gesproken gelokaliseerd door palpatie. Op een 3D scan is een onderzoeker echter alleen afhankelijk van wat hij of zij ziet en is niet in staat om te voelen waar een bepaald botpunt zich daadwerkelijk bevindt.

Daarnaast viel ook de lage validiteit van de metingen van de lichaamsvolumen en omtrekken op. Zo moeten er meerdere beelden als het ware aan elkaar geplakt worden om één 3D scan te produceren waaruit bijvoorbeeld tailleomtrek bepaald kon worden. Dit beeldintegratieproces lijkt echter te zorgen voor grote meetfouten, waardoor de tailleomtrek niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.

De conclusie

Dus? Is de 3D lichaamsscanner betrouwbaar, of moeten we toch bij de traditionele antropometrie-set blijven? Na de studies die zijn uitgevoerd binnen InnoSportLab de Tongelreep, kunnen we concluderen dat de 3D lichaamsscanner op dit moment nog niet genoeg voordelen kent om de antropometrie-set definitief af te schrijven, al is de techniek zeker veelbelovend. Op dit moment worden er nieuwe aanbevelingen onderzocht om de validiteit van de 3D scanner te vergroten.

Study by: Fenna van Burg

Article by: Science2move

Please, share this bit of knowledge

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Testing Bubble System of InnoSportLabswimmer swimming butterfly style

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close