Volg het ritme

Volg het ritme

In topsport is het verschil tussen winst en verlies vaak minimaal. De voorbereiding op een race komt dan ook aan op details. Eén van de belangrijke onderdelen van het zwemmen is de slag zelf. Slagfrequentie, slaglengte en snelheid dragen alle bij aan een perfecte race. Betere zwemmers blijken in staat om een slag constanter uit te voeren. Een mogelijke verklaring is de intrede van vermoeidheid, waarmee professionele zwemmers wellicht beter om kunnen gaan. Vermoeidheid zou immers kunnen leiden tot minder constante slagkarakteristieken, zeker bij talenten. Kunnen we deze effecten van vermoeidheid vertragen? Of kunnen we zwemmers bewuster maken van hun slag(in)consistentie?

Muziek vs. Zwemslag: meer overeenkomsten dan je zou verwachten!

Een interessante manier om zwemmers bewuster te maken van hun slagfrequentie, is door dit te doen met behulp van muziek. Het is bekend dat muziek verschillende prestatie-verhogende effecten kan hebben. Zo zou muziek de intrede van vermoeidheid kunnen uitstellen, de arbeidscapaciteit kunnen verhogen en de zwemmers kunnen voorzien van feedback. Met name het laatste zou wel eens heel bruikbaar kunnen zijn voor het verbeteren van motor skills, zoals de slagfrequentie!

Muziek kan ingedeeld worden in twee categorieën: synchrone en asynchrone muziek. De prestatie-verhogende effecten van asynchrone muziek zijn vooral psychologisch van aard. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde alertheid en motivatie. Synchrone muziek kent naast mogelijke psychologische effecten, nog een extra voordeel. Bij het horen van synchrone muziek, wordt een persoon namelijk in staat gesteld om bewegingen te synchroniseren met het ritme van de muziek. Op deze manier ontstaat er dus een soort bewegingstemplate, welke onder meer gebruikt kan worden om de bewegingstechniek te verbeteren. Het proces waarbij bewegingen en muziek gesynchroniseerd worden, wordt ook wel entrainment genoemd. Vooral voor talenten zou dit een interessante manier zijn om de slagconsistentie te verbeteren.

De studie

De theorie is veelbelovend. Maar is het echt mogelijk om zwemmers te trainen met muziek? En als dat mogelijk is, zijn ze dan ook in staat om deze verbeterde slagconsistentie mee te nemen naar een race zonder muziek?

De studie bestond uit drie 200m races tegen de klok. Tijdens de eerste race werd de gemiddelde slagfrequentie bepaald voor elke deelnemer. Met behulp van een heuse DJ-app en waterdichte MP3-spelers, werd het tempo van de muziek vervolgens geïndividualiseerd naar de gemiddelde slagfrequentie tijdens de eerste race.

Gedurende zes trainingssessies trainde de helft van de deelnemers met een MP3-speler, waarbij ze de instructies kregen om de slagfrequentie te synchroniseren met de muziek. De andere helft van de groep talenten werd gevraagd om met een constante slagfrequentie te trainen, zonder de hulp van een MP3-speler.

De resultaten: veelbelovend, maar niet overtuigend

Na de zes trainingssessies zwommen de deelnemers opnieuw een 200m ͚time trial͛ race. Waren de deelnemers in staat om de slagfrequentie constanter te houden tijdens deze race? Helaas niet. Er was geen verschil in slagfrequentie-consistentie tussen beide 200m races. Daarnaast was er ook geen verschil in eindtijd. Er leek dus weinig verandert te zijn in die twee weken. Toch waren er ook positieve resultaten. De consistentie in slagfrequentie verbeterde namelijk tijdens de trainingen met ritmische begeleiding. Alhoewel we dit niet met 100% zekerheid kunnen stellen, is het zeker veelbelovend!

Ritmische begeleiding lijkt dus te kunnen zorgen voor een verbeterde consistentie in slagfrequentie tijdens trainingen. De korte trainingsperiode (6 sessies in twee weken) lijkt een transfer naar races zonder muziek echter te blokkeren. De tijd om te leren is simpelweg te kort. Een langere en intensievere trainingsperiode zou mogelijk wel kunnen leiden tot de gewenste uitkomsten.

Desalniettemin blijven er veel vragen onbeantwoord. Hebben we wel het goede individuele tempo gekozen? Is het wel echt voordeliger om een race met constante slagfrequentie te volbrengen, of moeten we pacing-strategieën toepassen? En is muziek wel echt voordelig, of voldoet een simpele metronoom ook? Genoeg vragen voor vervolgonderzoek dus…

Study by: Patrick Toonders

Article by: Science2move

Please, share this bit of knowledge

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close