Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven, Nederland

InnoSportLab de Tongelreep is Certified Partner van Sportinnovator

de Tongelreep

InnoSportLab de Tongelreep is Certified Partner van Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland, met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het Ministerie van VWS.

Sport innovator certified partner

nl_NLDutch