Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven, Nederland

Privacybeleid

de Tongelreep

Introductie

“InnoSportlab Tongelreep” hierna genoemd als “wij”, “ons” of “ISLT” is een aanbieder en dienstverlener van sport/zwem benodigdheden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door ISLT verwerkte persoonsgegevens verzameld van: bezoekers, klanten en zakenpartners en dienstverleners voor de volgende websites en applicaties: www.islt.nl

Naam: InnoSportLab Tongelreep

Telefoonnummer: 0031 40 238 11 53

E-mailadres: info@ISLT.nl

Algemene informatie

Wij verwerken persoonsgegevens om onze services te verlenen of om te voldoen aan (internationale) wetgeving.

De informatie die we verzamelen wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU GDPR-wet (en andere toepasselijke wetten) en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

We verwerken bepaalde informatie van u die automatisch wordt verzameld of die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam en e-mailadres. Wij leggen uw communicatie met ons vast via e-mail.

Alle verzamelde informatie wordt strikt verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam.

Contactgegevens, zoals uw e-mailadres

Andere persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat u ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover nodig om uw verzoek of klacht te behandelen en af ​​te handelen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom en gronden

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende juridische gronden, afhankelijk van hoe u met onze website omgaat. Bij aankoop (ook gratis) ISLT producten op onze website of via overeenstemming hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betaling en contactinformatie nodig om de bestelling te verwerken.

Voldoen aan de wet: we kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw gegevens ook om vermoede fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

Delen van gegevens

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij strikt vereist om ons contract met u te respecteren, om een ​​dienst te verlenen waarvoor u specifieke en expliciete toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving.

Rechten

Iemand die gebruik maakt van onze service, heeft een aantal rechten onder de AVG waarvan u op de hoogte moet zijn:

Het recht om te wissen

Het recht op correctie

Het recht op inzicht

Het recht op dataportabiliteit

Het recht op toegang.

Het houdt dus in dat u het recht heeft om te zien welke informatie we verwerken. Mocht u concluderen dat de informatie onjuist is? Dan heeft u het recht om dit te laten corrigeren. Er kunnen dus wijzigingen in aangepast worden. Daarnaast kunnen de gegevens ook verwijderd worden.  Het kan echter zijn dat we deze gegevens nog wel bewaren, maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn, maar dat we ze toch bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. In sommige gevallen kunnen we gegevens wettelijk ook niet verwijderen, dit is een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid).

Behoudstijd

De gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. Dit houdt dus ook in dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn kan per gegeven en afhankelijk van doeleinde verschillend zijn.

Links

Op onze website vindt u links naar andere websites en bronnen. Islt draagt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eerdergenoemde links, in welke vorm dan ook. 

Cookies

Islt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Islt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

ISLT behoudt het recht wijzigingen door te voeren in het privacybeleid. Wij proberen te allen tijde u hiervan op de hoogte te stellen.

Laatst bijgewerkt: januari 2021.

nl_NLDutch